Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни “КРИТИ” ООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

  • Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България и

  • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни определя правилата, които “КРИТИ” ООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля разгледайте общите условия за използването на онлайн магазина или се свържете с нас на e-mail: info@krepezhkriti.com

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните ви данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля, не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че ние не можем да ви продадем желаната от вас стока, ако не ни предоставите нужната за целта информация.